Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w sklepie zasady zbierania i wykorzystywania Państwa danych, przy składaniu przez Państwa zamówień na oferowane przez Lulu Lights Piotr Klamrowski towary i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Postanowienia wstępne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Lulu Lights Piotr Klamrowski z siedzibą w Bukowinie, NIP 8411711451, REGON 522487274.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@lulu-lights.pl

3)     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)     Na podstawie dodatkowych i opcjonalnych zgód, które mogą Państwo wyrazić w osobnych oświadczeniach, Lulu Lights Piotr Klamrowski może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5)     Lulu Lights Piotr Klamrowski na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.

6)     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj.:
       1.       Podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Państwu zakupiony w sklepie towar.
       2.       Hosting sklepu na rzecz Sprzedawcy:

LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/2661-581 Poznań

NIP: 7831711517
REGON: 302693647

7) W przypadku założenia konta w sklepie lulu-lights.pl Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa konta.

8)    W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji w sklepie lulu-lights.pl Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia – nie dłużej niż 1 miesiąc od momentu ich przekazania.

9)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Lulu Lights Piotr Klamrowski

1.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Lulu Lights Piotr Klamrowski, jako administratora danych, do przetwarzania Państwa danych osobowych.

2.     Wyrażenie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Państwu korzystanie z wybranych funkcjonalności sklepu, np. na formularzu.

3.     Lulu Lights Piotr Klamrowski, nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody, lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.


Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

-kurierzy

-operatorzy pocztowi

-kancelarie prawne i windykatorzy

-operatorzy płatności

-upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinni się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontakt@lulu-lights.pl

1.     Mają Państwo Prawo w każdej chwili do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody.
2.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
3.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.     Mają Państwo prawo w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter.
5.     Mają Państwo prawo rezygnacji z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


Pliki cookies i inne technologie śledzące

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi strony Sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich, jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Obok plików cookies, Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na stronę Sklepu.

Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.


Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


Środki techniczne stosowane przez Lulu Lights Piotr Klamrowski

1.     Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
2.     Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
3.     Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem sklepu anonimowo lub pod pseudonimem z wyłączeniem korzystania z usługi Newsletter. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.
4.     Lulu Lights Piotr Klamrowski będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z sklepu.
5.     Samo przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące  “Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres:

Lulu Lights Piotr Klamrowski

Bukowina 73, 84-311 Bukowina
e-mail: kontakt@lulu-lights.pl