Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Lulu Lights

§1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Lulu Lights prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://lulu-lights.pl

Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Sprzedawca – Piotr Klamrowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lulu Lights Piotr Klamrowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8411711451, nr REGON 522487274, Bukowina 73,  84-311 Bukowina.

§2 Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem lulu-lights.pl (zwany dalej Sklepem) jest: Piotr Klamrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8411711451 oraz REGON522487274.

2.    Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.

3.    Nabywcą Towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (zwana dalej Klientem).

4.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lulu-lights.pl , Zamówienia indywidualne drogą mailową: kontakt@lulu-lights.pl

6.    Kontakt ze Sklepem: pod numerem 731 807 924 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz za pośrednictwem maila: kontakt@lulu-lights.pl

7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§3 Oferta

1.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie lulu-lights.pl są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień monitorów. 

2.    Wszystkie ceny podane na stronie lulu-lights.pl są cenami brutto.

3.    Informacje o produktach znajdujące się w sklepie lulu-lights.pl , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4.    Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania Zamówienia.

5.    Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.    Gotowe Zamówienie zabezpieczane jest folią pęcherzykową i papierem, po czym pakowane w karton.


§4 Złożenie Zamówienia

1.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia.

2.    Zamówienie może zostać złożone przez stronę lulu-lights.pl oraz, w przypadku Zamówień niestandardowych,  e-mailem na adres kontakt@lulu-lights.pl Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia Zamówienia.

3.    Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.


§5 Płatności

1.    Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

2.    Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

–    płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy 24

–    przelew bankowy

– płatność za pobraniem (przy odbiorze)

kartą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

4.    Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

5.    Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6.    Faktury elektroniczne zostaną wystawione na wyraźną prośbę Klienta zawartą w uwagach dotyczących zamówienia.


§6 Zwrot towaru

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.    Możliwość zwrotu nie obejmuje produktów personalizowanych oraz wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do podstrony „Do pobrania”. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

3.     Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta bądź poprzez system transakcyjny w zależności od metody z której skorzystał Kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§7   Reklamacje

1.    Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Lulu Lights Piotr Klamrowski Bukowina 73, 84-311 Bukowina. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2.    Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

3.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

4.    Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie Towary.

5.    Na wszystkie produkty oferowane na stronie lulu-lights.pl przysługuje 12 miesięczny okres gwarancji (nie dotyczy źródeł światła).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.