Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Na wszystkie nasze lampy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. Jeśli z jakiegoś powodu Twoja lampa Lulu Lights przestała działać lub wystąpiły inne problemy, skontaktuj się z nami:

adres e-mail: kontakt@lulu-lights.pl

W przypadku gdy zakupiony u nas produkt okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację można złożyć na:

  • adres e-mail: kontakt@lulu-lights.pl 
  • lub drogą pocztową na adres: Lulu Lights Piotr Klamrowski, Bukowina 73, 84-311 Bukowina

Do prawidłowego złożenia reklamacji konieczny będzie dowód zakupu – zachowaj fakturę na czas trwania gwarancji.

Wzór reklamacji dostępny jest na podstronie o nazwie “Do pobrania”.

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni. O decyzji poinformujemy drogą mailową lub wiadomością tekstową SMS.

Przez okres 12 miesięcy napraw dokonujemy bezpłatnie, klient pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zwroty

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  • poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@lulu-lights.pl
  • drogą pocztową na adres: Lulu Lights Piotr Klamrowski, Bukowina 73, 84-311 Bukowina

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na podstronie o nazwie “Do pobrania”.

Zwracaną rzecz wyślij do nas na adres: Lulu Lights Piotr Klamrowski, Bukowina 73, 84-311 Bukowina. Powinieneś tego dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu